Boompjesslak (Dendronotus frondosus)

Algemene informatie

Laatst bijgewerkt: 08 sep 2015 - 08:50

Geelwit met rode of bruine marmering, soms kleurloos. Lichaam slank, van opzij hoger dan breed. Op de kop en rug vertakte uitsteeksels. Ook de dwars gelamelleerde rhinoforen zijn in een boompje opgenomen. Eieren als slordig gekronkeld snoer, afgezet in hydropoliepen. Op Tubularia fouragerende dieren zijn rood gemarmerd en groter dan dieren die op Sertularia fourageren. Vrij algemeen in de westelijke Waddenzee, de westelijke en centrale Oosterschelde en de mond van de Westerschelde. Zeldzaam in de oostelijke Waddenzee. Ook op boeien en wrakken in de Noordzee.

Lengte (mm)

100

Voedsel

Penneschaft (Tubularia indivisia)
Boompjesslak
Boompjesslak
Eieren
Boompjesslak
Voedsel: Penneschaft
Boompjesslak
Waarnemingen per jaar
Totaal waarnemingen
Locaties