Nieuwe soort "Grote boompjesslak" toegevoegd en naam Boompjesslak gewijzigd in "Kleine boompjesslak"

Met de toevoeging van de Grote Boompjesslak aan de Nederlandse faunalijst is deze soort nu ook opgenomen in blauwtipje.nl. De Nederlandse naam van Dendronotus frondosus is gewijzigd van "Boompjesslak" in "Kleine boompjesslak". Alleen dieren die groter zijn dan 8 cm zijn op basis van dit kenmerk te onderscheiden als Grote boompjesslak. Alle waarnemingen van boompjesslakken die kleiner zijn 8 cm of waarvan de lengte niet bekend is worden ondergebracht onder het Boomjesslak-complex Lees meer »

Korting op duikspullen voor bezoekers van Blauwtipje.nl

Lucky Divers in Rotterdam geeft iedereen die blauwtipje.nl noemt 10% korting. En het kan nog beter! Leden van blauwtipje.nl krijgen 15% procent. Log in in met je blauwtipje.nl account (of maak er één). Op het dashboard staat het codewoord waar je 15% korting mee krijgt (ook online).
Bestel je in de online shop waterproofshop.nl, gebruik dan code blauwtipje (hoofdletter gevoelig) voor 10% korting!

Eubranchus soorten
Naam Wetenschappelijke naam Aantal Laatste Laatste plaats Alternatieve namen
Plompe knuppelslak Eubranchus exiguus 72 07-01-2018 Oostpiertje op west.hav.hfd, Starttoren, wrakje
Gezwollen knuppelslak Eubranchus farrani 3 09-02-2003 Koepeltje, dijk direct ten oosten van zandstrandje
Bleke knuppelslak Eubranchus pallidus 66 21-02-2016 Rif Scharendijke, Kabbelaarsrif
Noordelijke knuppelslak Eubranchus rupium 75 18-02-2018 Frans Kok-rif
Driekleurige knuppelslak Eubranchus tricolor 0
Geringde knuppelslak Eubranchus vittatus 0
Witgezoomde knuppelslak Eubranchus linensis 7 18-07-2017 Veerweg, zuid/west, huisje, nabij vissteiger
Bleke knuppelslak-complex Eubranchus pallidus-complex 0