Wrattige mosdierslak (Limacia clavigera)

Algemene informatie

Laatst bijgewerkt: 08 sep 2015 - 13:38

Lichaam wit, toppen rhinoforen oranjegeel, uitsteeksels op de mantelrand, rugwratten en uiteinden van de kieuwen idem. Kopzijde met idem gekleurde, gegroefde uitsteeksels. Mantelrand en kopzijde met naar boven gebogen vingervormige uitsteeksels. Kieuwboog met 3-5 drievoudig geveerde kieuwen. Rhinoforen gelamelleerd, in een ronde schacht staand. Eieren: enkelvoudige witte, gevouwen riemvormige spiraalbanden. Leeft op de Harige vliescelpoliep. Atlantische Oceaan, Noordzee, het Kanaal, tot Middellandse Zee. in Zeeland pas sedert 1995 in de Oosterschelde (Burghsuis) en enkele andere locaties. Soms ook op scheepswrakken.

Lengte (mm)

20

Voedsel

Vliescelmosdiertjes (Electra pilosa)
Wrattige mosdierslak
Wrattige mosdierslak
Eieren
Wrattige mosdierslak
Voedsel: Vliescelmosdiertjes
Wrattige mosdierslak
Waarnemingen per jaar
Totaal waarnemingen
Locaties