- Aeolidia filomenae , Kienberger, Carmona, Pola, Padula, Gosliner & Cervera, 2016

Lengte

Tot ca. 12 cm.

Voedsel (Wetenschappelijk)

Metridium senile e.a. Actiniaria
Zee-anjeleier e.a. grote en kleinere zee-anemonen

Meer informatie

Taxanomie details Aeolidia filomenae op World Register of Marine Species

Beschrijving

De gekrulde vlokslak is nauw verwant aan de grote vlokslak Aeolidia papillosa en lijkt er ook sterk op. Het is nog maar de vraag of de twee soorten in het veld eenduidig en altijd van elkaar te onderscheiden zijn. In principe is er slechts één kenmerk waaraan we de gekrulde vlokslak met beperkte zekerheid kunnen herkennen: de papillen op de rug zijn enigszins naar binnen geslagen. Let op: dat moet zowel voor de papillen boven op de rug als de papillen aan de zijkant het geval zijn. Bij de grote vlokslak zijn vaak de centraal gelegen papillen ook een beetje naar de rug gekeerd maar dan vallen de papillen aan de zijkant meestal naar buiten. De opening van de geslachtsorganen (gonofoor) zitten bij de gekrulde vlokslak tussen de 4de en 5de rij papillen en bij de grote vlokslak iets meer naar achteren tussen de 6de en 8ste rij. De papillen van de gekrulde vlokslak zijn enigszins afgevlakt en lichter dan het centrale lichaam van het dier. Bij de grote vlokslak lijkt dit anders te zijn: papillen zijn rond in diameter en donkerder dan de rest van het lichaam. Het is nog maar de vraag of deze laatste drie kenmerken (gonofoor en de papildoorsnede en kleur) altijd en herkenbaar (onderwater of op foto's) aanwezig en herkenbaar zijn. Het is nog niet bekend of de eisnoeren van de twee soorten te onderscheiden zijn. Ook weten we nog niet of de twee soorten in meer of mindere mate gescheiden voorkomen in de Nederlandse kustwateren. De gekrulde vlokslak is de meest recente (voorjaar 2016) aan de Nederlandse faunalijst toegevoegde soort. DNA en anatomisch onderzoek heeft deze nieuwe soort aangetroffen in bestaande populaties op de Centraal- en Zuidwestelijke Europese kust. De soort komt hier waarschijnlijk al veel langer voor. Wij vragen iedereen foto's waarop mogelijk grote of gekrulde vlokslakken goed herkenbaar te zien zijn met datum van waarneming en vindplaats te uploaden op deze site. Hierbij zijn we met name ook op zoek naar hele oude waarnemingen. Dus graag ook scans van dia's of foto's van nog voor het digitale tijdperk uploaden. We willen met zoveel mogelijk oudere foto's meer over deze soort in beeld brengen.
Gekrulde vlokslak
Gekrulde vlokslak
Eikapsel
Gekrulde vlokslak
Voedsel (Wetenschappelijk): Metridium senile e.a. Actiniaria
Gekrulde vlokslak
Waarnemingen per jaar
Totaal waarnemingen
Duikplaatsen