- Tritonia hombergii , Cuvier, 1803

Lengte

max 30 mm.

Karakteristieke kenmerken

Grote, brede slak, zonder cerata of kieuwkrans maar met veel grote, hoekige wratten op de rug en vertakte brede franjes aan zijkanten van de mantel.

Andere kenmerken

Lengte tot 20 cm. Kop ingesneden, daardoor twee lobben aan voorrand. Rhinoforen intrekbaar in een schede, met lamellen op verbrede top die complex gevormd is. Kieuwen zijn vertakte brede franjes aan zijkant van de mantel. Rug dicht bezet met wratten van variabele afmetingen.

Te verwarren met

Onmiskenbaar. Alleen zeer kleine dieren zijn te verwarren met de Kleine tritonia Duvaucelia plebeia.

Kleur

Wit tot lichtbruin, geeloranje of donker paarsbruin, meestal enigszins gevlekt. Jonge dieren zijn vaak wit.

Eieren

Een lange, dikke, geleiachtige snoer, die in een slordige kluwen, met U-vormige lussen, vaak wordt afgezet op of in de buurt van de prooi. Met tot ruim 50.000 roze, lichtgele of witte embryo's per eiersnoer.

Prooi

Koraal, Octocorallia: uitsluitend (monofaag) op het zachte koraal Dodemansduim, Alcyonium digitatum.

Endo- en Ectoparasieten

Er zijn momenteel nog geen geregistreerde Nederlandse waarnemingen bekend van copepode parasieten op of in deze soort. Er zijn in het voorjaar van 2019, bij Eyemouth, Schotland, UK, ectoparasitaire Zeenijntjes Doridicola agilis aff

Seizoenstrend

Er zijn onvoldoende Nederlandse gegevens/waarnemingen om een trend te analyseren. Een zeldzame soort met slechts enkele geregistreerde Nederlandse waarnemingen. De soort wordt waarschijnlijk ouder dan een jaar en kan daardoor het gehele jaar, maar door ver van de kust, in de Noordzee aangetroffen worden. Elders in Europa is de soort gedurende het gehele jaar aangetroffen.

Verspreiding in Nederland

Vanaf 2002 met zekerheid in Nederland aangetroffen. Zeldzaam. Slechts enkele slakken en eiersnoeren zijn uitsluitend in de Noordzee op de Klaverbank en op scheepswrakken aangetroffen. Geen waarnemingen van de Zeeuwse Delta, Waddenzee of aangespoeld op de Noordzeestranden.

Verspreiding in Europa

Noorwegen, Faeröer Eilanden, Groot Brittannië, Ierland, Nederland (Noordzee), België, Frankrijk, Spanje, Portugal tot in de Westelijke Middellandse Zee.

Synoniemen

Sphaerostoma jamesonii, Sphaerostoma jamiesoni, Tritonia alba, Tritonia atrofusca, Tritonia conifera, Tritonia divaricata, Tritonia hombergi, Tritonia pustulosa

Meer informatie

Taxanomie details Tritonia hombergii op World Register of Marine Species
Grote tritonia
Grote tritonia
Eikapsel
Grote tritonia
Voedsel (Wetenschappelijk):
Grote tritonia
Waarnemingen per jaar
Totaal waarnemingen
Duikplaatsen