- Tritonia hombergii , Cuvier, 1803

Lengte

Tot ca. 20 cm.

Karakteristieke kenmerken

Grote, brede slak, zonder cerata of kieuwkrans maar met veel wratten op rug en vertakte brede franjes aan zijkanten van de mantel.

Andere kenmerken

Lengte tot 20 cm. Kop ingesneden, daardoor twee lobben aan voorrand. Rhinoforen intrekbaar in een schede, met lamellen op verbrede top die complex gevormd is. Kieuwen zijn vertakte brede franjes aan zijkant van de mantel. Rug dicht bezet met wratten van variabele afmetingen.

Te verwarren met

Onmiskenbaar. Alleen zeer kleine dieren zijn te verwarren met Kleine tritonia.

Kleur

Wit tot lichtbruin, geeloranje of donker paarsbruin, meestal enigszins gevlekt. Jonge dieren vaak wit.

Eikapsel

Dikke, lange, geleiachtige snoer die linksgewonden wordt afgezet in een slordige spiraal met U-vormige lussen. Met tot ruim 50.000 roze, lichtgele of witte eitjes.Zacht koraal: Dodemansduim

Seizoen-trends

Geen info. Kan waarschijnlijk het gehele jaar aangetroffen worden.

Verspreiding Nederland

Zeldzaam. Slechts enkele dieren en eikapsels zijn uitsluitend in Noordzee op Klaverbank en wrakken aangetroffen. Sinds 2002 met zekerheid in Nederland aangetroffen.

Verspreiding Europa

Noorwegen tot de Spaanse kust in de Middellandse Zee.

Meer informatie

Taxanomie details Tritonia hombergii op World Register of Marine Species
Grote tritonia
Grote tritonia
Eikapsel
Grote tritonia
Voedsel (Wetenschappelijk): Anthozoa: Alcyonium digitatum
Grote tritonia
Waarnemingen per jaar
Totaal waarnemingen
Duikplaatsen