- Limapontia capitata , (O. F. Müller, 1774)

Lengte

Max. ca. 8 mm.

Karakteristieke kenmerken

Kleiner dan 8 mm. Met verhoogde richels op de zijkanten van de kop. Gladde rug: geen cerata, kieuwkrans of rhinoforen. Geen koptentakels.

Te verwarren met

Schorrenslak Limapontia depressa: is veel algemener aanwezig in de gehele Zeeuwse Delta en de Wadden Zee.

Andere kenmerken

Lengte tot 8 mm, meestal kleiner dan 4 mm. Lichaam slanker en in doorsnede boller dan bij de Schorrenslak. Ogen: zwarte punten in een opvallend lichtere vlek aan weerszijden van de kop.

Kleur

Rug donkerbruin tot zwart. Kop en staart vaak bleker, minder gepigmenteerd.

Eieren

Witte tot gelige eitjes in korte, geleiachtige, rechte tot soms licht gebogen snoertjes. Tot ca. 800 embryo's per eiersnoer. De eiersnoeren zijn nog niet aangetroffen in Nederlandse kustwateren. Lijkt op het eiersnoer van Kwelderslak en Schorrenslak.

Voedsel

Herbivoor, groenwieren, Chlorophyta: grootcellige groene algen zoals de vederwieren Bryopsis sp.

Endo- en Ectoparasieten

Er zijn momenteel nog geen bevestigde, geregistreerde Nederlandse waarnemingen bekend van copepode parasieten, op of in deze soort.

Seizoenstrend

Er zijn onvoldoende Nederlandse gegevens/waarnemingen om een trend te analyseren. Er is slechts één bevestigde Nederlandse waarneming (1956). Eiersnoeren: bij de Britse eilanden van juni t/m november.

Verspreiding in Nederland

Zeer zeldzaam: slechts één bevestigde Nederlandse waarneming in 1956 op de Zeedijk bij Den Helder. Er zijn geen bevestigde waarnemingen van deze soort van enige andere locatie langs de Nederlandse kust en Noordzee. Eiersnoeren zijn nog niet in Nederlandse kustwateren aangetroffen.

Verspreiding in Europa

IJsland, Witte Zee, Zweden, Denemarken, Baltische Zee, Groot Brittannië, Ierland, Nederland, België, tot in de Middellandse Zee en Zwarte Zee. Wordt overal schaars tot zelden waargenomen.

Synoniemen

Fasciola capitata (original name), Chalidis coerulea, Chalidis nigricans, Limapontia nigra, Pontolimax varians

Meer informatie

Taxanomie details Limapontia capitata op World Register of Marine Species
Gekielde Schorrenslak
Gekielde Schorrenslak
Eikapsel
Gekielde Schorrenslak
Voedsel (Wetenschappelijk):
Gekielde Schorrenslak
Waarnemingen per jaar
Totaal waarnemingen
Duikplaatsen