- Limapontia depressa , (Alder & Hancock, 1862)

Lengte

Tot ca. 8 mm, meestal kleiner.

Karakteristieken

Gladde rug: geen cerata of rhinoforen. Geen koptentakels en geen verhoogde richels op de zijkanten van de kop. Kleiner dan 8 mm.

Makkelijk te verwarren met

Gekielde schorrenslak.

Overige karakteristieken

Lengte tot 8 mm, meestal kleiner. Geen cerata of kieuwkrans. Dwarsdoorsnede lichaam enigzins platter dan bij Gekielde schorrenslak. Ogen als zwarte punten in een opvallende lichtere vlek aan weerszijden van de kop.

Kleur

Rug licht- of donkerbruin tot zwart. De voet is lichter van kleur.

Eikapsel

Geleiachtige korte enigszins gebogen staafjes. Tot ca. 950 eitjes per eikapsel. Lijkt op eikapsel van Kwelderslak en Gekielde Schorrenslak!

Voedsel (Wetenschappelijk)

Chlorophyta: Vaucheria sp.
Nopjeswier Vaucheria

Trends

Dieren zijn het gehele jaar aangetroffen. Minder tijdens strenge vorstperiodes en warme droge zomers. Eikapsels van april tot november.

Verspreiding

Lokaal algemeen op schorren en kwelders, in Zeeland en het Waddengebied. Boven de hoogwaterlijn. Sinds 1939 in Nederland aangetroffen.

Verspreiding in Europa

Van de Baltische kust, Britse eilanden tot aan de Franse Atlantische kust.

Meer informatie

Taxanomie details Limapontia depressa op World Register of Marine Species
Schorrenslak
Schorrenslak
Eikapsel
Schorrenslak
Voedsel (Wetenschappelijk): Chlorophyta: Vaucheria sp.
Schorrenslak
Waarnemingen per jaar
Totaal waarnemingen
Duikplaatsen