- Eubranchus pallidus , (Alder & Hancock, 1842)

Lengte

Tot ca. 23 mm

Karakteristieke kenmerken

Grote gezwollen cerata op midden van de rug. Kleinere en minder gezwollen cerata op zijkanten van lichaam. Vaak veel witte pigmentvlekjes op lichaam en alle uitsteeksels. Grote of kleinere diffuus of scherp begrensde bruine pigmentvlekken en puntjes op cerata. Variabele bloedrode tot oranje vlekken, vaak met bruin gemengd op de rug, vanaf rhinoforen tot op de staart, ook op zijkanten van het lichaam. Dit pigment is soms volledig afwezig.

Andere kenmerken

Lengte tot 23 mm. Redelijk brede voet. Voorzijde voet steekt iets uit met stompe punten. Gladde rhinoforen twee keer zo lang als koptentakels. Maximaal 10 gepaarde vaak onduidelijke dwarsrijen gladde cerata met tot 7 cerata per rij per zijde vlak voor het midden van de rug. Cerata met een spitse punt, regelmatig met een insnoering vlak onder de top. Kale spitse staart.

Te verwarren met

Witgezoomde- en Gezwollen knuppelslak. Zie ook Bleke knuppelslak-complex.

Kleur

Lichaam is semi-transparant wit tot grijs, zeer variabel van bijna geheel wit tot donkerbruin-zwart gepigmenteerd. Vaak bruine ring op midden rhinoforen en koptentakels. Top cerata transparant, daaronder wit pigment met regelmatig daarover een goudgele tot lichtbruine of -oranje diffuse band. Vooral in Grevelingenmeer regelmatig volledig witte exemplaren.

Eikapsel

Kort breed wit lint dat variabel in tot twee windingen gekruld op het voedsel wordt afgezet. Tot ca. 700 eitjes per eikapsel. Niet te onderscheiden van het eikapsel van de Witgezoomde- en Gezwollen knuppelslak. Alleen eikapsels die bij met zekerheid gedetermineerde dieren zijn aangetroffen mogen als behorende tot deze soort worden geregistreerd. Alle andere waarnemingen van eikapsels worden geregistreerd als behorende tot het Bleke knuppelslak-complex.

Voedsel

Grotere struikvormige hydropoliepen zoals Lange zeedraad en andere soorten Obelia en Laomedia. Elders ook op Penneschaft en Haringgraat aangetroffen.

Seizoen-trends

Laat voorjaar tot vroeg in het najaar. Eikapsels vooral in zomer en najaar.

Verspreiding in Nederland

Regelmatig en jaarlijks aan te treffen in Wester- en Oosterschelde, Grevelingenmeer en bij Den Helder en Texel. Ook op de Klaverbank en op wrakken in de Noordzee. Sinds 1951 in Nederland aangetroffen.

Europa

IJsland, Noorwegen, Britse Eilanden tot in westelijke Middellandse Zee.

Meer informatie

Taxanomie details Eubranchus pallidus op World Register of Marine Species
Bleke knuppelslak
Bleke knuppelslak
Eikapsel
Bleke knuppelslak
Voedsel (Wetenschappelijk): Hydrozoa: Obelia dichotoma e.a. species
Bleke knuppelslak
Waarnemingen per jaar
Totaal waarnemingen
Duikplaatsen