- Placida dendritica , (Alder & Hancock, 1843)

Lengte

Tot ca. 20 mm.

Karakteristieke kenmerken

Holle rhinoforen. Gladde cerata. Veelvoudig vertakte dunne groene tot lichtbruine middendarmkliervertakkingen lopen door gehele lichaam en alle uitsteeksels en vormen een goed herkenbaar complex netwerk.

Andere kenmerken

Lengte tot 20 mm. Voorzijde kop enigszins ingesneden. Gladde rhinoforen met afgeronde top. Voorzijde voet met afgeronde hoeken. Lange gladde cerata in 8 dwarsrijen, 4 cerata per rij, met afgeronde top.

Te verwarren met

Onmiskenbaar.

Kleur

Lichaam is semi-transparant crèmekleurig, meestal met een groene waas. Middendarmkliervertakkingen bij verhongerende dieren soms bruin.

Eikapsel

Gelatineuze dikke worst die enigszins gekruld in de periode mei-juni op het voedsel wordt afgezet. Tot 1.000 grijze eitjes per eikapsel.Grootcellige groenwieren zoals Vederwier en Viltwier

Seizoen-trends

Voorjaar.

Verspreiding Nederland

Zeldzaam en uitsluitend aangetroffen in de groenwierzones van de centrale en westelijke Oosterschelde en westelijke Grevelingenmeer. Sinds 1992 in Nederland aangetroffen.

Verspreiding Europa

Noorwegen tot in de westelijke Middellandse Zee.

Meer informatie

Taxanomie details Placida dendritica op World Register of Marine Species
Groene rolsprietslak
Groene rolsprietslak
Eikapsel
Groene rolsprietslak
Voedsel (Wetenschappelijk): Chlorophyta: o.a. Bryopsis sp.
Groene rolsprietslak
Waarnemingen per jaar
Totaal waarnemingen
Duikplaatsen