- Goniodoris nodosa , (Montagu, 1808)

Length

Tot ca. 28 mm

Karakteristieke kenmerken

Witte slak, met een brede gladde mantelplooi en uitsluitend op rug kleine wratten.

Andere kenmerken

Lengte tot 28 mm, hier meestal niet groter dan 18 mm. Relatief slank lichaam met bredere voet. Rhinoforen met gladde basis, daarboven lamellen en een kale punt. Platte driehoekige koptentakels staan naar de zijkant gericht.
Gladde brede mantelplooi loopt aaneengesloten door over de voorzijde van de kop tot achter de kieuwkrans. Kieuwkrans 7-13 enkelvoudig geveerde kieuwen. Spitse staart.

Te verwarren met

Bleke exemplaren van de Bruine plooislak.

Kleur

Lichaam is wit. Op de rug soms een gelige tot roze tint. Kleine witte pigmentvlekjes op rug en onder mantelplooi. Soms een witte pigmentstreep op de staart achter de mantelplooi.

Eikapsel

Een ronde, witte worst die wordt afgezet in een linksgewonden spiraal in tot iets meer dan een winding met tot ruim 30.000 eitjes.Juveniele dieren voeden zich met mosdiertjes, o.a. Bruine zeevinger. Volwassen dieren eten diverse soorten zakpijpen, o.a. Grijze korstzakpijp en Zeebes.

Seizoen-trends

De soort kan gedurende het gehele jaar aangetroffen worden. Eikapsels hier vooral in de zomer. Elders van voorjaar tot najaar.

Verspreiding Nederland

Zeer schaars en onregelmatig, vaak ondiep tot ca. 12 mtr. aangetroffen in Oosterschelde, Grevelingenmeer en Waddenzee. Sinds tenminste al in 1919 in Nederland aangetroffen.

Verspreiding Europa

Van Noorwegen, Britse Eilanden tot het noordwesten van Portugal.

More information

Taxanomie details Goniodoris nodosa op World Register of Marine Species
Bleke plooislak
Bleke plooislak
Eggs
Bleke plooislak
Foodname (Scientific): Diplosoma listerianum
Bleke plooislak
Total observations per year
Total observations
Divespots