- Dendronotus europaeus , Korshunova, Martynov, Bakken & Picton, 2017

Lengte

Tot ca. 10 cm, zelden tot 18 cm.

Voedsel (Wetenschappelijk)

Hydrozoa: Tubularia indivisa en Ectopleura larynx
Hydropoliepen: Penneschaft en Gorgelpijppoliep

Meer informatie

Taxanomie details Dendronotus europaeus op World Register of Marine Species

Beschrijving

Externe kenmerken als bij de Kleine boompjesslak. Maximale afmetingen echter veel groter: lengte tot ruim 10cm. In Nederlandse kustwateren tot 18cm. Bij grote dieren zijn de cerata meervoudiger vertakt dan bij de Kleine boompjesslak. Dieren van beide soorten die kleiner zijn dan ongeveer 8cm zijn waarschijnlijk in het veld (onderwater) of op foto’s niet van elkaar te onderscheiden. Sinds 2017 weten we dat de populatie aan boompjesslakken in de Nederlandse kustwateren uit tenminste twee soorten bestaat. De Kleine boompjesslak Dendronotus frondosus en de Grote boompjesslak D. europaeus. De laatste soort is op basis van DNA-onderzoek en interne kenmerken ontdekt en beschreven. Op basis van onderzoek in een fotoarchief stamt de voorlopig oudste waarneming van de Grote boompjesslak uit april 1999 en zijn er jaarlijks waarnemingen vastgesteld in de periode maart tot augustus in 2005, 2007 tot en met 2013 en 2015. Tot nu toe vastgestelde waarnemingen zijn vooral uit de westelijke Oosterschelde. Zeer waarschijnlijk komt de soort ook voor in de Noordzee en Waddenzee in gebieden met veel Pennenschaft. Omdat de twee soorten niet tot nauwelijks te onderscheiden zijn, moeten dieren met een lengte tot ongeveer 8cm gemeld worden als behorende tot het boompjesslak-complex. Alleen grotere dieren, bij voorkeur met fotografisch bewijs kunnen als Grote boompjesslak D. europaeus gemeld worden. Eikapsel is een lange dikke draadvormige streng met U-vormige lussen en een gelatineus omhulsel en wordt in warrige kluwen afgezet. Eitjes wit tot licht roze. Strengen vaak rond het voedsel gedrapeerd. Dikker en gelatineuzer dan de eikapsels van de Kleine boompjesslak.
Grote boompjesslak
Grote boompjesslak
Eikapsel
Grote boompjesslak
Voedsel (Wetenschappelijk): Hydrozoa: Tubularia indivisa en Ectopleura larynx
Grote boompjesslak
Waarnemingen per jaar
Totaal waarnemingen
Duikplaatsen