- Dendronotus frondosus , (Ascanius, 1774)

Lengte

Tot ruim 5 cm.

Voedsel (Wetenschappelijk)

Hydrozoa: Sertularia cupressina e.a. species
Hydropoliepen: Zeecypres e.a. soorten

Meer informatie

Taxanomie details Dendronotus frondosus op World Register of Marine Species

Beschrijving

Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar: het Boomjesslak-complex. Kleine – en Grote boompjesslakken tot circa 8 cm zijn op basis van externe kenmerken niet van elkaar te onderscheiden. Beide soorten komen waarschijnlijk naast elkaar algemeen in de Nederlandse kustwateren voor. Daarom wordt voorgesteld om alle waarnemingen van boompjesslakken tot circa 8 cm te melden als behorende tot het boompjesslak complex. De onderstaande foto's tonen een relatief kleine boompjesslak en een eikapsel van een andere kleine boompjesslak op Zeecypres. Het is voorlopig onmogelijk om op basis van deze foto's vast te stellen of dit de Kleine- of de Grote boompjesslak betreft. Echter de combinatie van "kleiner dan 5 cm" en "aangetroffen op Zeecypres" maakte het aannemelijk dat het de soort Kleine boompjesslak betreft.
Kleine boompjesslak
Kleine boompjesslak
Eikapsel
Kleine boompjesslak
Voedsel (Wetenschappelijk): Hydrozoa: Sertularia cupressina e.a. species
Kleine boompjesslak
Waarnemingen per jaar
Totaal waarnemingen
Duikplaatsen