Veelstippige kroonslak

Doto dunnei Lemche, 1976

Family
Dotidae
Superfamily
Dendronotoidea
Suborder
Cladobranchia
Order
Nudibranchia
Superorder
Nudipleura
Subterclass
Ringipleura
Infraclass
Euthyneura
Subclass
Heterobranchia
Class
Gastropoda
Phylum
Mollusca
Kingdom
Animalia
Doto dunnei
Veelstippige kroonslak © Peter H. van BRAGT
Doto dunnei
Eikapsel © Peter H. van BRAGT
Voedsel © Peter H. van BRAGT

Lengte

Max. ca. 25 mm.

Karakteristieke kenmerken

Rondom de basis van de cerata een pigmentloze hof op de rug. Op alle wratten van de cerata een zwarte of rode centrale pigmentpunt. Zonder pigmentclusters in de oksels van de cerata. Rood pigment op lichaam en kop enigszins kort streepvormig

Andere kenmerken

Lengte tot 25 mm. Voorzijde van de kop is aan de zijkanten een klein beetje verbreed. Gladde, lange en slanke rhinoforen staan in een wijd uitlopende schede. Cerata: 7-8 paar; knotsvormig; met tot zeven concentrische ringen met beperkt uitstekende wratten.

Te verwarren met

Meerdere andere soorten van het geslacht Kroonslakken Doto. Voor meer informatie wordt verwezen naar de soortpagina van het Roodgevlekte kroonslak-complex. Waarnemingen van kroonslakken Doto sp. die niet met zekerheid tot op de soort gedetermineerd kunnen worden, kunnen geregistreerd worden als behorende tot het Roodgevlekte kroonslak-complex.

Kleur

Lichaam is grijsachtig tot wit met veel korte streepvormige en ronde rode pigmentvlekjes. Op alle wratten een centrale rode pigmentvlek. Rood pigment op de schedes, maar niet op de rhinoforen. Geen rode pigmentclusters in de oksels van de cerata. Oppervlakkige witte pigmentvlekjes over het gehele lichaam, alle uitsteeksels en op de rand van de schedes van de rhinoforen. Vertakkingen van de middendarmklier zijn lichtbruin.

Eieren

Karakteristiek voor slakken uit het geslacht Kroonslakken Doto: een wit en plat lint dat als een harmonica is opgevouwen en op de zijkant, meestal tegen of vlak bij de hoofdas van de prooi, wordt afgezet. Kan verward worden met eiersnoeren van veel andere soorten uit het geslacht kroonslakken Doto.

Prooi

Hydropoliep, Hydrozoa: uitsluitend (monofaag) op de hydropoliep Kirchenpaueria pinnata.

Endo- en Ectoparasieten

Er zijn momenteel nog geen bevestigde, geregistreerde Nederlandse waarnemingen bekend van copepode parasieten, op of in deze soort.

Seizoenstrend

Er zijn onvoldoende Nederlandse gegevens/waarnemingen om een trend te analyseren. De soort kan lokaal, ver op de Noordzee, waarschijnlijk jaarlijks aangetroffen worden. Slakken en eiersnoeren zijn daar tot nu toe met name in juni en september aangetroffen. Elders in Europa is de soort mogelijk het gehele jaar waargenomen met de meeste waarnemingen in april t/m augustus en veel minder in de herfst en de winter.

Verspreiding in Nederland

Vanaf 2011 meerdere keren algemeen tot massaal aangetroffen op de Klaverbank en Doggersbank, Noordzee. Ook eenmalig aangetroffen, aangespoeld op Texel in 2011, op Japans bessenwier Sargassum muticum dat bedekt was met de prooi. Geen waarnemingen uit de gehele Zeeuwse Delta, Haringvliet of de Waddenzee.

Verspreiding in Europa

Noorwegen, Zweden, Groot Brittannië, Ierland, Nederland (Noordzee), Frankrijk, Spanje (Galicië), Portugal, Gibraltar tot in de Noordwestelijke Middellandse Zee.