Zeeborstel-kroonslak

Doto hydrallmaniae Morrow, Thorpe & Picton, 1992

Family
Dotidae
Superfamily
Dendronotoidea
Suborder
Cladobranchia
Order
Nudibranchia
Superorder
Nudipleura
Subterclass
Ringipleura
Infraclass
Euthyneura
Subclass
Heterobranchia
Class
Gastropoda
Phylum
Mollusca
Kingdom
Animalia
Doto hydrallmaniae
Zeeborstel-kroonslak © Peter H. van BRAGT
Doto hydrallmaniae
Eikapsel © Peter H. van BRAGT
Voedsel © Peter H. van BRAGT

Lengte

Max. ca. 15 mm.

Karakteristieke kenmerken

Met donkerrode tot zwarte pigmentpuntjes. Grote pigmentclusters in de oksels van de cerata. Nauwelijks uitstekende wratten op uitsluitend de bovenste helft van de cerata en slechts een beperkt aantal wratten hebben een centrale pigmentpunt. Cerata staan op de rug in een pigmentloze hof. Randen van de schedes zijn wijd en golvend.

Andere kenmerken

Lengte tot 15 mm. Cerata: tot zeven paar; knotsvormig; met nagenoeg vlakke wratten in vijf concentrische ringen. Gladde rhinoforen staan in schedes.

Te verwarren met

Meerdere andere soorten van het geslacht kroonslakken Doto. Voor meer informatie wordt verwezen naar de soortpagina van het Roodgevlekte kroonslak-complex. Waarnemingen van kroonslakken Doto sp. die niet met zekerheid tot op de soort gedetermineerd kunnen worden, kunnen geregistreerd worden als behorende tot het Roodgevlekte kroonslak-complex.

Kleur

Lichaam is semitransparant wit. De donkerrode tot zwarte pigmentpunten staan verspreid op de kop, lichaam, schedes en cerata. Witte pigmentpuntjes op de rhinoforen en bovenaan de schedes. Vertakkingen van de middendarmklier, de inhoud van de cerata, zijn wit of grijs- tot lichtbruin. Onderhuids zijn in de wratten witte klieren zichtbaar.

Eieren

Karakteristiek voor slakken uit het geslacht Kroonslakken Doto: een wit tot vuilwit lint dat, soms zo compact als een bol, opgevouwen als een harmonica tegen of vlakbij de hoofdas van de prooi wordt afgezet. Kan verward worden met eiersnoeren van veel andere soorten uit het geslacht kroonslakken Doto.

Prooi

Hydropoliep, Hydrozoa: uitsluitend, monofaag op de hydropoliep Gekromde zeeborstel Hydrallmania falcata.

Endo- en Ectoparasieten

Er zijn momenteel nog geen bevestigde, geregistreerde Nederlandse waarnemingen bekend van copepode parasieten, op of in deze soort.

Seizoenstrend

Er zijn onvoldoende Nederlandse gegevens/waarnemingen om een trend te analyseren. Slechts enkele Nederlandse waarnemingen uit 2006 en 2007, uit de Oosterschelde en bij Texel. In de Nederlandse kustwateren zijn tot dusver alleen in juni exemplaren en eiersnoeren waargenomen. Elders in Europa ook weinig bevestigde waarnemingen van december t/m juni, en minder in de zomer en het najaar.

Verspreiding in Nederland

Nederlandse waarnemingen uitsluitend in 2006 en 2007 bij Wissenkerke, Oosterschelde en 't Horntje, Texel. Geen geregistreerde waarnemingen uit de Westerschelde, Grevelingenmeer, Veerse Meer, Haringvliet of aangespoeld op de Noordzeestranden.

Verspreiding in Europa

Denemarken, Groot Brittannië, Nederland, en de Atlantische Kust van Frankrijk.