Kristalwitte eierroofslak

Favorinus blianus Lemche & Thompson, 1974

Family
Facelinidae
Superfamily
Aeolidioidea
Suborder
Cladobranchia
Order
Nudibranchia
Superorder
Nudipleura
Subterclass
Ringipleura
Infraclass
Euthyneura
Subclass
Heterobranchia
Class
Gastropoda
Phylum
Mollusca
Kingdom
Animalia
Favorinus blianus
Kristalwitte eierroofslak © Peter H. van BRAGT
Favorinus blianus
Eikapsel © Peter H. van BRAGT
Voedsel © Peter H. van BRAGT

Lengte

Max. ca. 30 mm.

Karakteristieke kenmerken

Opvallend witte zeenaaktslak met, op de stevige rhinoforen, drie karakteristieke, fors verdikte ringen.

Andere kenmerken

Lengte tot 30 mm. De koptentakels zijn langer dan de rhinoforen. Hoeken van de voorrand van de kop met stevige spits uitstekende punten. De cerata staan uitsluitend achter de rhinoforen in onduidelijk gepaarde clusters, met tot twaalf cerata per cluster. De staart is kaal. Geen cnidosac in de cerata.

Te verwarren met

Onmiskenbaar.

Kleur

Lichaam is bleek lichtgeel tot wit met veel oppervlakkig wit pigment. Bovenzijde koptentakels met een soms onderbroken witte streep die over de rug tot op de staart doorloopt. Cerata met veel losse witte pigmentvlekken en op de voorzijde een onderbroken witte lengtestreep. Met een variabele donkerbruine lengtestreep op de achterzijde van de rhinoforen en diffuus bruine onderhuidse verkleuringen in de uiteinden van de cerata.

Eieren

Een slordige witte draad die vaak om de hoofdas van hydropoliepen wordt afgezet.

Prooi

Eiersnoeren van zeenaaktslakken, Nudibranchia: de eiersnoeren van andere soorten zeenaaktslakken, o.a. van kroonslakken Doto sp. en de Rosse sterslak Onchidoris bilamellata.

Endo- en Ectoparasieten

Er zijn momenteel nog geen bevestigde, geregistreerde Nederlandse waarnemingen bekend van copepode parasieten, op of in deze soort.

Seizoenstrend

Er zijn onvoldoende Nederlandse gegevens/waarnemingen om een trend te analyseren. Slecht één waarneming in juni, 2017, in de Noordzee. De soort wordt elders in Europa het gehele jaar aangetroffen.

Verspreiding in Nederland

Slechts één keer in juni, 2017 aangetroffen, ver in de Noordzee. Geen waarnemingen van de Zeeuwse Delta, Waddenzee of aangespoeld op de Noordzeestranden.

Verspreiding in Europa

Noorwegen, Zweden, Denemarken, Groot-Brittannië, Ierland, Nederland, Frankrijk, tot aan de Atlantische kust van Spanje en Portugal. Niet in de Middellandse Zee.