- Goniodoris nodosa , (Montagu, 1808)

Lengte

Tot ca. 28 mm

Voedsel (Wetenschappelijk)

Diplosoma listerianum
Grijze korstzakpijp

Meer informatie

Taxanomie details Goniodoris nodosa op World Register of Marine Species

Beschrijving

Transparant tot wit, soms wat geel of roze. Plooivormige mantelranden, vaak in een gele lijn. Aan de basis van de rhinoforen en achter de kieuwen vaak witte vlekken. Slank, met brede voet, gelamelleerde rhinoforen en afgeplatte mondtentakels. De gereduceerde geplooide mantel loopt vanaf de rhinoforen tot achter de kieuwen. Rug met knobbeltjes, 7-13 geveerde kieuwen. Eisnoeren als cirkelronde witte spiralvormige band, afgezet op hard substraat in voorjaar en herfst. In Nederland is de soort zeldzaam, maar zowel langs de kusten van de Waddeneilanden, als in de Zeeuwse wateren zijn exemplaren aangetroffen. De laatste jaren bleken zowel de slakken als de eieren vrijwel jaarlijks in kleine aantallen aanwezig in de getijdenzone op Neeltje Jans, bij Burghsluis en Zierikzee in de Oosterschelde, op diepten van 5-12 m. In hoeverre deze soort zich definitief op onze kust heeft gevestigd is niet duidelijk, ondanks het inmiddels massaal voorkomen van één van de voedselbronnen: de Grijze korstzakpijp Diplosoma listerianum.
Bleke plooislak
Bleke plooislak
Eikapsel
Bleke plooislak
Voedsel (Wetenschappelijk): Diplosoma listerianum
Bleke plooislak
Waarnemingen per jaar
Totaal waarnemingen
Duikplaatsen