Over deze site
logo

Deze site heeft als doel om het registeren van zee(naakt)slakken (Nudibranchia en Sacoglossa) op de Nederlandse duikplaatsen.

Door beter inzicht te krijgen in de verspreiding en de biodiversiteit van zee(naakt)slakken hopen we een steentje bij te kunnen dragen aan het biologisch onderzoek van de Nederlandse wateren.

De gegevens die we van u registeren (e-mail adres en optioneel naam) worden voor geen ander doel gebruikt. De enige met wie wij de gegevens delen is St. Anemoon voor het vastleggen van de waarnemingen in de Nationale Flora en Fauna database. Daarin worden uw persoonlijke gegevens niet vastgelegd.

Inhoud: Peter van Bragt
Ontwerp & Techiek: Victor Heijke

Lees welke informatie we verzamelen in de website en de mobiele app in het Privacy Statement