Apps

Er is door de makers van deze site in samenwerking met flores.nl een determinatie en referentieapp onwtikkeld.

In deze app en determinatietabel zijn uitsluitend, maar wel alle per juli 2017 in de Nederlandse kustwateren waargenomen soorten kieuwloze (saccoglossa) en naaktkieuwige zeenaaktslakken (Nudibranchia) opgenomen. De West-Europese kust kent meer dan 100 andere soorten zeenaaktslakken. Hoewel de kans uiterst klein is, kan het zijn dat het dier dat je met deze app wil determineren nog nooit eerder hier is waargenomen en dus nog niet in deze app staat.

Veel soorten zijn meer of minder variabel in met name de kleurschakeringen of soms ook de externe vorm. In deze determinatie tabel hebben we getracht zo veel mogelijk gebruik te maken van de stabielere externe anatomische kenmerken. Helaas is het bij een aantal soorten onvermijdelijk om ook pigmenteringen als kenmerken in de determinatiesleutel op te nemen.

We hebben getracht om de sleutel zo te maken dat dieren op goed genomen foto's er mee gedetermineerd kunnen worden. Toch zijn o.a een aantal kroonslakken, Knuppelslakken en Vlokslakken vaak slechts zeer moeilijk of zelfs onmogelijk op foto's op naam te brengen. Wij adviseren die dieren te registreren als behorende tot het Doto coronata complex, Knuppelslakkencomplex of Vlokslakkencomplex. Alleen als er zekerheid bestaat over de determinatie mag de waarneming onder de specifieke soort gelogd worden.

In de apps kunt u aan de hand van een eigen foto determinatie doen. De app zal u daarom toestemming vragen om uw foto's te mogen benaderen. U kunt dit wseigeren maar dan kunt u niet uw eigen foto's gebruiken. We verzamelen GEEN informatie en er wordt niets teruggestuurd naar onze servers. In de toekomst maken we het misschien mogelijk om via de App waarnemingen te loggen. In dat geval zal er wel data naar onze servers gestuurd worden. We doen dat dan alleen in het licht van ons doel en niet voor andere (marketing) doeleinden.

Google playstore

De blauwtipje determinatie app is te vinden in de Google Playstore

Apple store

De blauwtipje determinatie app is te vinden in de Apple store