- Janolus hyalinus , (Alder & Hancock, 1854)

Lengte

Tot ca. 30 mm.

Voedsel (Wetenschappelijk)

Bryozoa: Bicellaria ciliata, Scrupocellaria scruposa (foto) e.a. species
Mosdiertjes, o.a. Steen- en Wimpermosdiertjes (foto), e.a. soorten

Meer informatie

Taxanomie details Janolus hyalinus op World Register of Marine Species

Beschrijving

Transparant crèmekleurig tot grijs, met ronde en gestreepte oranjebruine vlekjes. Op de rug enkele witte vlekken. Vertakkingen middendarmklier donkerbruin. Talrijke papillen aan weerszijden van het lichaam en voor op de kop. Papillen smal aan de basis, verbreed in het midden en aan de top toegespitst. Op de papillen wratachtige tuberkels. Rhinoforen met spiraalvormige groeven en een langwerpig orgaantje (carunkel). Eisnoeren als gelatineus snoer met kern van witte eitjes, herkenbaar aan de neerwaartse u-vormige lussen. Vooral in de Oosterschelde. Schaars voorkomende West-Europese zeenaaktslak, die voornamelijk voorkomt in de oostelijke Atlantische Oceaan, vanaf de Britse Eilanden tot de westelijke Middellandse Zee en Marokko. In Nederland voor het eerst waargenomen in Het Grevelingenmeer, in 1990. Sinds 2006 wordt de soort in toenemende mate aangetroffen in de Oosterschelde, voornamelijk in het centrale deel, nabij Zierikzee.
Wrattig tipje
Wrattig tipje
Eikapsel
Wrattig tipje
Voedsel (Wetenschappelijk): Bryozoa: Bicellaria ciliata, Scrupocellaria scruposa (foto) e.a. species
Wrattig tipje
Waarnemingen per jaar
Totaal waarnemingen
Duikplaatsen