Noordelijke knuppelslak (Eubranchus rupium)

Algemene informatie

Laatst bijgewerkt: 08 sep 2015 - 09:19

Transparant tot wit met oranjebruine vlekjes. Rhinoforen halverwege met bruine band. Papilinhoud groen of bruin, aan de top wit tot blauw iriserend. Vertakkingen middendarmklier in het lichaam in zigzag-vorm, in dezelfde kleur als de papilinhoud. Kleine soort met 2-3 papillen in groepjes, of deels solitair. Rugpapillen gezwollen, soms ingedeukt of in het midden verdikt. Rhinoforen langer dan koptentakels. Eikapsels half- tot cirkel-vormig. Waddenzee, Zeeland, ook in brak water. Noordelijke soort, onder andere bekend van Groenland, IJsland, Noorwegen, Zweden en Denemarken, maar niet van de Britse Eilanden. In Europa vormt de Zeeuwse Delta de zuidelijke verspreidingsgrens. In Nederland vooral bekend van de Waddenzee, verder uit de Noordzee (scheepswrakken) en het Grevelingenmeer. Minder algemeen in de Oosterschelde. De soort is ook gevonden in brak water (onder andere in het Veerse Meer en sinds 2012 ook in het Noordzeekanaal). Nog niet gemeld uit de Westerschelde.

Lengte (mm)

15

Voedsel

Lange zeedraad (Obelia longissima)
Noordelijke knuppelslak
Noordelijke knuppelslak
Eieren
Noordelijke knuppelslak
Voedsel: Lange zeedraad
Waarnemingen per jaar
Totaal waarnemingen
Locaties