- Eubranchus exiguus , (Alder & Hancock, 1848)

Lengte

Tot ca. 7 mm. Zelden tot 18 mm.

Voedsel (Wetenschappelijk)

Hydrozoa: Obelia longissima e.a. Obelia species
Hydropoliepen: Lange zeedraad e.a. soorten van het geslacht Obelia

Beschrijving

Grijsachtig transparant tot geelwit. Lichaam altijd met vlekken. Tentakels en rhinoforen hebben een witte punt met daaronder 1-2 ringen van bruine vlekjes. Papiltoppen transparant. Vertakkingen van de middendarmklier in de papillen naar de top donkerder. Slanke tentakels en gladde rhinoforen. Tot 14 in het midden vaak gezwollen, soms wat ingesnoerde papillen, deels in paren, deels afzonderlijk geplaatst. Eisnoeren boon- of niervormig, afgezet op Obelia sp. Waddengebied, kustzone Noordzee, Zeeuwse Delta. Onopvallen vanwege geringe afmetingen. Van de Witte Zee en Groenland tot in de Middellandse Zee. Elders langs de noordoostkust van Amerika (Massachusetts, Connecticut). In nederland een permanent aanwezige soort, die jaarlijks wordt aangetroffen van het Waddengebied tot de Zeeuwse Delta. De trefkans in het Grevelingenmeer lijkt hoger dan in de Oosterschelde. Plaatselijk vrij algemeen, maar door de geringe afmetingen en leefwijze minder frequent waargenomen door sportduikers.
Plompe knuppelslak
Plompe knuppelslak
Eikapsel
Plompe knuppelslak
Voedsel (Wetenschappelijk): Hydrozoa: Obelia longissima e.a. Obelia species
Plompe knuppelslak
Waarnemingen per jaar
Totaal waarnemingen
Duikplaatsen