Eubranchus species
Naam (Nederlands) Wetenschappelijke naam Aantal Laatst gezien Laatst gezien te Synoniemen
Plompe knuppelslak Eubranchus exiguus 81 20-07-2018 Frans Kok-rif
Gezwollen knuppelslak Eubranchus farrani 3 09-02-2003 Koepeltje, dijk direct ten oosten van zandstrandje
Bleke knuppelslak Eubranchus pallidus 67 09-06-2018 Plompetoren, Parkeerplaats 300 m. ten westen van toren
Noordelijke knuppelslak Eubranchus rupium 84 20-05-2018 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler
Driekleurige knuppelslak Eubranchus tricolor 0
Geringde knuppelslak Eubranchus vittatus 0
Witgezoomde knuppelslak Eubranchus linensis 10 11-07-2018 Zoetersbout (noord-kant)
Bleke knuppelslak-complex Eubranchus pallidus-complex 5 09-06-2018 Plompetoren, Parkeerplaats 300 m. ten westen van toren