- Eubranchus pallidus-complex

Lengte

Tot ca. 23 mm

Voedsel (Wetenschappelijk)

Hydrozoa
Diverse grotere struikvormige hydropoliepen

Beschrijving

Karakteristieke kenmerken: grote gezwollen, gladde cerata op het midden van de rug. Cerata aan de zijkanten van lichaam zijn veel kleiner. De gladde lange rhinoforen staan niet in een schede. Andere kenmerken: anders dan de hier zeer zeldzame Driekleurige knuppelslak zijn de Witgestreepte-, Gezwollen- en Bleke knuppelslak overeenkomstig in exerne anatomie en overlappend met hun zeer variabele kleurpatronen. Daardoor zijn de soorten onderwater en op foto zeer lastig tot haast onmogelijk van elkaar te onderscheiden. Alleen zeer typisch gekleurde dieren kunnen met redelijke zekerheid gedetermineerd worden. Zie ook de afzonderlijke soortbeschrijvingen. Alle niet met zekerheid gedetermineerde grote knuppelslakken kunnen geregistreerd worden als behorende tot het Bleke knuppelslak-complex. Voor deze naam is gekozen omdat de Bleke knuppelslak waarschijnlijk in Nederlandse kustwateren vaker aangetroffen kan worden dan de andere twee soorten. Kleur: semi-transparant witgrijs lichaam. Zeer variabele patronen van witte puntjes op het gehele lichaam en alle uitsteeksels. Oranje tot rode en bruine vlekken op de rug. Soms met uitsluitend en zeer variabel wit pigment. Dieren met bruin pigment op de cerata en/of een oranje band op de witte pigmentkap van de cerata zijn zeer waarschijnlijk altijd een Bleke knuppelslak. Eikapsel: een kort breed wit lint dat variabel wordt afgezet op het voedsel in tot twee windingen. Eikapsels van de Witgezoomde-, Gezwollen en Bleke knuppelslak zijn niet te onderscheiden. Alleen eikapsels, aangetroffen bij met redelijke zekerheid gedetermineerde dieren, mogen als behorende tot de soort worden geregistreerd. Alle andere waarnemingen van eikapsels worden geregistreerd als behorende tot het Bleke knuppelslak-complex. Te verwarren met: andere soorten grote knuppelslakken: o.a driekleurige knuppelslak.
Bleke knuppelslak-complex
Bleke knuppelslak-complex
Eikapsel
Bleke knuppelslak-complex
Voedsel (Wetenschappelijk): Hydrozoa
Bleke knuppelslak-complex
Waarnemingen per jaar
Totaal waarnemingen
Duikplaatsen